مراجع خرید عناب تازه قائنات

عناب ميوه ای از گروه میوه سنجدیان می باشد، بومی مناطق گرمسیری بوده و در ایران،استان خراسان جنوبی قطب تولید عناب می‌باشد عناب تازه قائنات جايگاه ویژه‌ای دارد، ... ادامه مطلب