خرید کلی عناب صادراتی

عناب میوه ای است که در صورت نارس بودن همواره رنگی سبز و بافتی سفت دارد و زمانی که کامل می رسد رنگ آن قهوه ای می شود و بافتی نرم پیدا می کند که مصرف آن را آسان ت ... ادامه مطلب